top of page

בית קטן ביישוב כפרי, עם השנים גדל והתרחב בהדרגה לפי צרכי המשפחה הגדלה, ללא מעצב מקצועי.

כשהילדים נישאו והקימו משפחות משלהם החליטו בני הזוג שהגיע הזמן לשינוי. בשלב ראשון טיפלנו בחלל המרכזי ובאחד מחדרי האורחים. בשלב השני, כמה שנים אח"כ, יצרנו עבור הזוג סוויטת הורים רחבה ומפנקת משני חדרי אורחים קטנים, ושני חדרי רחצה במפלס הנמוך. וכשהילדים והנכדים באים לבקר, החדרים בקומה העליונה עומדים לרשותם.   

הפרוייקט שהצריך הרבה יצירתיות כדי לייצר שפה אחידה וזורמת בבית. מאחר והרחבות ה"טלאים טלאים" לאורך השנים הביאו לחוסר עיקביות בגובה התקרות, אין ספור הנמכות תקרה וקורות בגבהים שונים, חלוקה לא נוחה של שטחים ועוד.

למרות שלרוב השתמשנו ברהיטים הקיימים, החוויה בבית היא של בית הרמוני, מרווח ונעים להרבה שנים מאושרות.

הרמוני

בכחול לבן ועץ

יבית פרטי ביישוב כפרי

הדיירים:

זוג (הילדים והנכדים באים לביקור)

bottom of page